Εκτύπωση

  • Η γεωγραφική ανάπτυξη μέσω του συστήματος Franchise πανελλαδικά.
  • Η αύξηση της κερδοφορίας των πελατών μας μέσα από την βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Η έναρξη δύο νέων κάθετων εκπαιδευτικών μονάδων σε Βαλκάνια και Κύπρο.Το project θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2025.