Γραφείο ευρέσεως εργασίας Εκτύπωση

Στην HUMAN CAPITAL λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας το οποίο προωθεί βιογραφικά σε πελάτες-εταιρείες προκειμένου να καλυφθούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Απώτερος σκοπός είναι η ταύτιση των πιστοποιημένων γνώσεων, με την ακριβή περιγραφή θέσεως που επιθυμεί να καλύψει ο πελάτης - εταιρεία.