Εκτύπωση
Οι υψηλές προκλήσεις και το ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην σημερινή αγορά εργασίας είναι τα δυο συστατικά που δυσκολεύουν την ανεύρεση εργασίας, την επαγγελματική σας εξέλιξη και την μακρόχρονη παραμονή σας στην αγορά. Η HUMAN CAPITAL μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την καριέρα σας παρέχοντας υψηλού επιπέδου επιμόρφωση , δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποκτήσετε πιστοποιητικά Αναγνωρισμένα από το Κράτος, αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και εγκεκριμένα από τον ΟΕΕΚ. Το γραφείο Διασύνδεσης του κέντρου μας θα προωθήσει το Βιογραφικό σας σε μια ενδεχόμενη επιθυμία σας ανεύρεσης εργασίας ή μετακίνησης στις εταιρείες – πελάτες που διαθέτει, προκειμένου να σας δώσει την δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης ή βελτίωσης των επαγγελματικών σας προσδοκιών.