Ενεργειακή Δομική ΑΕ Εκτύπωση
Αυτό που εισπράξαμε από την HC μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού μας σε εφαρμογές γραφείου, είναι η άμεση και κατακόρυφη αύξηση ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία.
Δ/νση Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης