Εκτύπωση

ECDL

Βασικές έννοιες Πληροφορικής
Χρήση υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις
Πληροφορίες και Επικοινωνίες

KeyCERT

Χρήση υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων
Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Βάσεις Δεδομένων
Παρουσιάσεις