Εκτύπωση
Το εξειδικευμένο τμήμα της HUMAN CAPITAL στελεχωμένο από ειδικούς συμβούλους αναλαμβάνει αποτελεσματικά την χάραξη επιχειρηματικών σχεδίων την σύνταξη προϋπολογισμών, αποτιμήσεων, μελετών βιωσιμότητας και την καθολική υποστήριξη σε εσωτερικά θέματα διοίκησης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης.