Εκτύπωση

H HUMAN CAPITAL στα πλαίσια ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων είναι πλέον σε θέση να παράσχει υπηρεσίες που ολοκληρώνουν και καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς, δίνοντας πιο σφαιρική υποστήριξη στους πελάτες της.