Εταιρεία

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Νεο Μοντέλο Εκπαίδευσης


Το Εκπαιδευτικό Δράμα, βρίσκεται σήμερα στην αιχμή των κορυφαίων παγκόσμιων μεθόδων Εκπαίδευσης με προεκτάσεις στην προσωπική ανάπτυξη, την αυτοδιερεύνηση, την ομαδικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Τι είναι;

Είναι η εφαρμογή των μεθόδων του Θεάτρου στην εκπαίδευση. Το σενάριο, ο ρόλος, η κίνηση, τα σκηνικά, οι «μάσκες» αλλά και οι τέχνες, συναντιούνται στην βασική τους αποστολή, την διδασκαλία που αλλάζει τον άνθρωπο. Η ανάδειξη των στάσεων και των συναισθημάτων που επιδρούν στην εργασιακή συμπεριφορά μέσω των τεχνικών και των μέσων της δραματικής τέχνης.

Στόχος του Business Drama

Είναι να ανακαλύψει και να επιλύσει αληθινά, καθημερινά προβλήματα, να αναπτύξει και να βελτιώσει την εργασιακή συμπεριφορά, με την καθοριστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Το Business drama πετυχαίνει τον μετασχηματισμό και την αλλαγή.

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα

Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν μέσα από το Business drama τον λόγο την δύναμη και τη διάθεση να πετύχουν την αλλαγή, πολύ γρηγορότερα από την διάρκεια μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Και κυρίως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εξαιτίας της καθοριστικής τους συμμετοχή στην «ανακάλυψη» και την δημιουργία.

Το μυστικό

Το συναισθηματικό ξεμπλοκάρισμα. και η «απόσταση» του εκπαιδευόμενου από το δρώμενο που δημιουργείται τον βοηθά να εκφραστεί και να αναλύσει με ασφάλεια τα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Πως λειτουργεί;

Η ομάδα και ο εμψυχωτής – «εκπαιδευτής» εντοπίζουν μέσα από κοινή έρευνα τα   πραγματικά προβλήματα – στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Με δημιουργική ομαδική δουλειά, στήνουν δρώμενα που περιγράφουν το πρόβλημα και δείχνουν τις λύσεις.
Μετά το «ανέβασμα» του έργου της ομάδας, όλοι συμμετέχουν στην ανάλυση του και στην διερεύνηση των αποφάσεων για αλλαγή και βελτίωση.
Σε όλη την διαδικασία αναπτύσσεται πολυεπίπεδη δημιουργία και άσκηση του μυαλού και του σώματος.

Τα μέσα

Το Business drama περιορίζει την χρήση μέσων μόνο στα όρια της φαντασίας των συμμετεχόντων, δηλαδή καθόλου. Προκρίνονται παρόλα αυτά απλά εκφραστικά μέσα, χρήση έργων τέχνης, μουσική, εικόνα, λόγος.

Πολυμορφικός σχεδιασμός και υλοποίηση

Role Playing, Βιωματική εκπαίδευση, μετασχηματισμός και αυτοβελτίωση, αυτογνωσία και ψυχοθεραπεία, δημιουργική μάθηση, ψυχαγωγία, τέχνη, χαλάρωση, έρευνα, team building, πολυμεσικές εφαρμογές, activities, αλλαγή και ανάπτυξη είναι οι συντελεστές που οδηγούν τους εκπαιδευόμενους στην αληθινή μάθηση και την επιχείρηση στην αληθινή βελτίωση.

 
Newsletter Sign Up 
Εγγραφείτε στη λίστα μας για τα νέα της Human Capital..