Εταιρεία

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Διασφάλιση Αποτελεσματικότητας

Συχνά, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας ακούμε πως «Δεν έχει τόση σημασία η Ιθάκη, όσο το ταξίδι προς αυτή». Στην Εταιρική Εκπαίδευση, προφανώς, είναι αλλιώς τα δεδομένα, καθώς το σημαντικότερο δεν είναι η διαδρομή αλλά ο προορισμός και η αποτίμηση του «ταξιδιού».

Έρευνες αναφέρουν ότι ένα 80% με 90% της Εκπαίδευσης χάνεται από τον καταρτιζόμενο μέσα σε λίγο καιρό, εάν δεν ακολουθήσει μια φόρμουλα Διασφάλισης της Εκπαίδευσης, αλλά και το κατάλληλο follow up. Συνήθως αυτό δεν οφείλεται στο επίπεδο εισήγησης ή στην ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης ενός εκπαιδευόμενου.

Η ανάγκη Διασφάλισης της Αποτελεσματικότητας ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος και κατ’ επέκταση, της επιτυχίας του αποτελεί ίσως το πιο «μελανό» σημείο μιας Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Training Managers αναφέρουν πως το πιο αχανές και μη μετρήσιμο στάδιο είναι αυτό της αποτίμησης του προγράμματος κατάρτισης ή ακόμα και του Εκπαιδευτικού Πλάνου ενός οργανισμού που μόλις έχει υλοποιηθεί.

Κατά τη στιγμή της ανάθεσης δεν είναι λίγοι αυτοί που αφενός «ξεχνούν» τη σημαντικότητα του να διασφαλίσουν ένα επιτυχημένο σεμινάριο, αφετέρου θεωρούν πως αυτό θα φανεί μέσα από την αύξηση ή μη της παραγωγικότητας του εκπαιδευόμενου. Στις πιο πολλές, φυσικά, περιπτώσεις η μέτρηση της παραγωγικότητας ως απόλυτο εργαλείο αξιολόγησης ενός σεμιναρίου χαρακτηρίζεται πλασματική.

Ένας Δομημένος Προγραμματισμός του τμήματος Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης θα καταλήξει στην αποτίμησή του. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, από τη μια μεριά καταγράφεται το ύψους επένδυσης στην Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ από την άλλη τα οφέλη από την υλοποίηση της, που σχεδόν ποτέ δε συμπίπτουν με το τρίπτυχο που οριοθετεί τη γλώσσα που μιλάνε τα Διοικητικά Στελέχη:«Αποτελέσματα-Αποτελέσματα-Αποτελέσματα».

Με γνώμονα τα παραπάνω η HUMAN CAPITAL έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης με την υλοποίηση του να έχει εξάγει σε πραγματικό χρόνο εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ο Εκπαιδευτής επανέρχεται μετά από ένα χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης, είτε σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας των καταρτιζόμενων (on the job), προκειμένου να μετρήσει την αφομοίωση της εισήγησης και να διαγνώσει ελλείψεις προς διόρθωση και βελτίωση. Οι άνωθεν δραστηριότητες διεξάγονται μέσα από Εξειδικευμένα μετρήσιμα Εργαλεία και Φόρμες Αξιολόγησης. Τα εξαγώγιμα στοιχεία αποτελούνται στην πλειονότητα τους από Αριθμητικά Γεγονότα, με σκοπό την ανάγνωση και αξιολόγηση τους από την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου μας.

Μέλη της Ομάδας 2 φορές το χρόνο επισκέπτονται υψηλών προδιαγραφών Εκπαιδευτικούς Φορείς της Αμερικής, προκειμένου να ερευνήσουν, αλλά και να εισάγουν στην Ελληνική αγορά υψηλής ακρίβειας Μοντέλα και Εργαλεία διασφάλισης μιας Αποτελεσματικής Εκπαίδευσης. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η προσαρμογή στο Συμμετρικό Κορμό της εκάστοτε Εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με τη Δενδρική Δομή του Συστήματος που μας δίνει τη δυνατότητα για χρήση εξειδικευμένων Εργαλείων, ανάλογα με το ύφος και τη μέθοδο που υλοποιείται η Εκπαίδευση.

 
Newsletter Sign Up 
Εγγραφείτε στη λίστα μας για τα νέα της Human Capital..