Εταιρείες

Εκτύπωση E-mail

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία μεγάλων βάσεων δεδομένων στις επιχειρήσεις έχει στηθεί σε Oracle τα προγράμματα πιστοποίησης της Oracle σας παρέχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό προβάδισμα. Η γνώση διαχείρισης, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση επιτυχίας για την καθημερινή υποστήριξη των σημερινών πολύπλοκων συστημάτων πληροφορικής. 

 


Oracle Database 10g

Administrator Certified Associate
Oracle Database 11g

Administrator Certified Associate
Oracle Database 10g: Administration Workshop I
Administrator Certified Professional
Oracle Database 10g: Administration Workshop II
Oracle Database 11g:Administration Workshop I
Introduction to Oracle 9i: SQL
Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I
Oracle Database 11g: SQL Fundamentals II
Administrator Certified Professional
Oracle Database 11g: Administration Workshop II

 
Newsletter Sign Up 
Εγγραφείτε στη λίστα μας για τα νέα της Human Capital..